Scopul principal îl reprezintă introducerea tehnologiei avansate în domeniul analizei şi restaurării documentelor de patrimoniu. În prezent, analiza şi restaurarea  celor  trei componente fizice ale documentului, suport, cerneală şi legătură se realizează cu metode tradiţionale, cum ar fi impregnarea cu apă sau cu reactanţi chimici. În cadrul proiectului, instituţiile partenere îşi propun să dezvolte metode şi protocoale de investigare a documentelor, bazate pe tehnicile nedistructive: spectrometrie, microscopie FTIR, Raman, UV-Vis, fluorescenţă, XRF) sau micro-distructive: ICP-MS cuplat cu ablaţie laser, dar şi protocoale de recuperare a înscrisurilor decolorate pe baza tehnicilor de microscopie.

Rezultatele acestor analize vor fi utilizate pentru a realiza o etalonare a suportului fizic al documentelor, precum şi a cernelurilor/pigmenţilor folosiţi, astfel încât, pe lângă analiza completă a acestor documente, să fie posibilă şi identificarea şi plasarea în timp şi spaţiu a unor documente cu caracterisici încă necunoscute.

Noutatea proiectului constă în alcătuirea unei baze de date cu actualizare permanentă, prima de acest tip din România, reunind întreaga colecţie de analize care va ajuta la experizarea documentelor cu caracteristici necunoscute sau incerte. Beneficiarii acestei baze de date vor fi atât instituţiile şi persoanele care lucrează cu documente de patrimoniu, dar şi acele instituţii şi persoane care lucrează cu documente care necesitată o analiză de autenticitate (cadastru, criminalistică, birouri norariale sau cabinete de avocatură). De asemenea se va înainta o propunere de brevet care va cuprinde metodologia de recuperare a documentelor înălbite, prin procesul de complexare-recolorare.

Capturi ecran din baza de date

Pentru a accesa baza de date folosiți următoarele credențiale: User: test_utilizator / Parola: Lib2Life_BCUB!