1. Sistem funcțional și servicii disponibile ;
  2. Fluxurile principale testate cu succes ;
  3. 4 articole științifice in conferințe si/sau jurnale ISI ;
  4. 1 cerere brevet de invenție;
Titlu, Autori, Conf/jurnal Status
Dascalu, M.-D., Ruseti, S., Carabas, M., Dascalu, M., Trausan-Matu, S., & McNamara, D. S. (2020). Cohesion Network Analysis: Predicting Course Grades and Generating Sociograms for a Romanian Moodle Course. In 16h Int. Conf. on Intelligent Tutoring Systems (ITS 2020). Online: Springer. (Conferinta rang A conform CORE) Best Paper Award https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49663-0_21 Publicat
Nicula, B., Perret, C. A., Dascalu, M., & McNamara, D. S. (2020). Extended Multi-document Cohesion Network Analysis Centered on Comprehension Prediction. In 21st Int. Conf. on Artificial Intelligence in Education (AIED 2020). Online: Springer. (Conferinta rang A conform CORE) – https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-52240-7_42 Publicat
Nistor, N., Dascalu, M., & Trausan-Matu, S. (2019-20). Joining Informal Learning in Online Knowledge Communities and Formal Learning in Higher Education: Instructional Design and Evaluation of a Blended-Learning Seminar with Learning Analytics Support. Interaction Design and Architecture(s) Journal – IxD&A, 40, 110–127. (ISI Indexed Journal) Publicat
Gutu-Robu, G., Ruseti, S., Tomescu, S., Dascalu, M., & Trausan-Matu, S. (2020). Designing an Ontology for Knowledge-based Processing in Romanina University Libraries. In 8th Int. Workshop on Semantic and Collaborative Technologies for the Web, in conjunction with the 16th Int. Conf. on eLearning and Software for Education (eLSE 2020) (pp. 119–126). Online: “CAROL I” National Defence University Publishing House. (ISI Indexed Conference) Publicat
Fetoiu, C.-E., Dascalu, M.-D., Calin, M. A., Dascalu, M., Trausan-Matu, S., & Militaru, G. (2020). Cohesion Network Analysis for Predicting User Ranks in Reddit Communities. In 5th Int. Conf. on Smart Learning Ecosystems and Regional Development (SLERD 2020). Online: Springer. Publicat
Pasov, I., Nistor, N., Dascalu, M., & Trausan-Matu, S. (2020). Newcomer Integration in Online Communities: Chronemics in Asynchronous Collaborative Discussions. In 5th Int. Conf. on Smart Learning Ecosystems and Regional Development (SLERD 2020). Online: Springer. Publicat
Nitu, M., Ruseti, S., Dascalu, M., & Tomescu, S. (2020). Semantic Recommendations of Books using Recurrent Neural Networks.In 5th Int. Conf. on Smart Learning Ecosystems and Regional Development (SLERD 2020). Online: Springer. Publicat
Cioaca, V., Dascalu, M., & McNamara, D. S. (2020). Extractive Summarization using Cohesion Network Analysis and Submodular Set Functions. In 22nd International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2020). Online: IEEE. Publicat
Gutu-Robu, G., Mihai, D., Carabas, M., Dascalu, M., Trausan-Matu, S., Choi, S., Godfrey, K. M., Brands, B. A., & Koletzko, B. (2020). Customized Curriculum Management in Moodle Integrating Semantic Recommendations. In 22nd International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2020). Online: IEEE. Publicat
Mitocaru, I., Gutu-Robu, G., Nitu, M., Trausan-Matu, S., Tomescu, S., & Florescu, G. (in press). The Lib2Life Platform – Processing, Indexing and Semantic Search for Old Romanian Documents. In International Conference on Human-Computer Interaction (RoCHI2020). Online: MatrixRom. Publicat
Cotet, T.-M., Ruseti, S., & Dascalu, M. (in press). Neural Grammatical Error Correction for Romanian. In 32nd Int. Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2020). Online: IEEE. Publicat

Realizări până in prezent

Obiectivul principal al proiectului component Smart Search îl constituie implementarea de servicii software dedicate bibliotecilor digitale. Acestea presupun mai multe funcționalități: 1). indexare optimizată de documente într-o bază de date nerelaționată de tip Elasticsearch; 2). algoritmi de căutare de documente relevante pe baza unor cuvinte cheie sau a unor fragmente de text, precum și posibilitatea de a restrânge rezultatele căutării folosind filtre; 3). recomandări semantice – furnizare de documente similare unui document de referință dat.

Din perspectivă funcțională, proiectul Smart Search asigură sistematizarea/indexarea documentelor, căutarea semantică de documente relevante, dar și explorări de legături de intertextualitate între diverse colecții de documente. La baza acestor servicii stau modele semantice de reprezentare a cunoștințelor antrenate pe colecții de texte în limba română și algoritmi bazați pe recomandări semantice. Serviciile sunt oferite prin intermediul unei aplicații web intuitive, aflată în momentul actual în versiune beta, fiind instalată și rulând pe un server din UPB pus la dispoziție pentru BCUB.

Portalul web Lib2Life încorporează atât funcționalități generale, precum: creare de cont, autentificare, recuperare parolă, acestea fiind accesibile oricărui utilizator, cât și funcționalități specifice fiecărui rol de utilizator (administrator, bibliotecar, respectiv cititor) conform specificațiilor funcționale definite în cadrul propunerii de proiect. Schema de interacțiune este prezentată în Figura 1, în timp ce funcționalitățile detaliate sunt prezentate în Tabelul 1. În acest tabel cu verde este marcată funcționalitatea dezvoltată de la ultimul raport de progres.

Figura 1. Fluxul de lucru al diverselor roluri de utilizatori.
Funcționalități marcate cu linie punctată se află în dezvoltare.

Procesul de încărcare a documentelor implică prelucrarea de scanări OCR-izate obținute din cadrul sub-proiectului P2, ce încorporează meta-date, spre deosebire de situația din raportul trecut în care meta-datele erau furnizate într-un fișier XML separat. Odată încărcat documentul, se începe prelucrarea textului, care include extragere și corecție automată de text, extragere antet, note de subsol, imagini și tabele. Un ultim pas permite editarea manuală a textului extras. La final, documentul prelucrat și meta-datele se salvează în baza de date Elasticsearch. Schema de interacțiune cu proiectul component P2 eLibrary Builder este prezentată în Figura 2.

Tabelul 1. Funcționalități Smart Search.

Funcționalitate Rol necesar Descriere

Funcționalități Implementate

Înregistrare General Permite crearea unui cont de utilizator în cadrul aplicației.
Autentificare General Permite autentificarea în sistem.
Recuperare parolă General Permite generarea unui noi parole de autentificare.
Facilități de căutare General Permite căutări simple și avansate (bazate pe filtre) pentru regăsirea documentelor salvate în sistem.
Vizualizare document General Permite vizualizarea documentului original (PDF).
Încărcare documente Bibliotecar Permite încărcarea documentelor și a meta-datelor aferente, precum și extragerea textului din cadrul acestora și prelucrarea sa.
Editare meta-date Bibliotecar Permite modificarea meta-datelor documentelor salvate în sistem.
Ștergere documente Bibliotecar Permite ștergerea documentelor cu probleme.
Vizualizare ontologie Bibliotecar Permite vizualizarea ontologiei OWL.
Recomandări semantice General Permite furnizarea de recomandări de documente similare pe baza modelelor semantice.

Funcționalități în lucru

Gestiune utilizatori Administrator Permite gestionarea conturilor de utilizatorilor și a rolurilor acestora.
Editare ontologie Administrator Va permite modificarea ontologiei OWL prin intermediul aplicației web.

Figura 2. Interacțiunea cu proiectul P2 și procesul de prelucrare de documente PDF.