1. Analize fizico-chimice ale inscrisurilor si corelari cu originea documentelor ;
  2. Protocoale de lucru pentru obtinerea de analize relevante. Corelarea protocol-analiza-document ;
  3. Protocoale de specifice pentru restaurarea inscrisurilor functie de suportul documentului si cerneala/pigmentul original existent;
  4. Protocoale de investigare a inscrisurilor decolorate;
  5. Baza de date complet functionala si scalabila cu posibilitate de adaugare de noi elemente si interogare/furnizare de date in functie de tipul de analize fizico-chimice introduse ;
  6. Publicarea a două articole în reviste cotate ISI. Workshop pentru diseminarea rezultatelor catre potentiali utilizatori (ex: alte biblioteci din tara) ;
  7. Depunerea unei cereri de brevet.
  • Document privind corelarea rezultatelor analizelor cu vechimea si originea documentelor;
  • Baza de date functionala, cu posibilitate de interogare si furnizare de date in functie de tipul de analize introduse;
  • Toate articolele realizate până în prezent;
  • Cererea de brevet;
Titlu, Autori, Conf/jurnal Status
Ludmila Motelica, Luciana Marinof, Alina Holban, Bogdan Stefan Vasile, Anton Ficai – “Optical, Photocatalytic and Antibacterial Properties of Zinc Oxide Nanoparticles Obtained by a Solvothermal Method” – U.P.B. Sci. Bull., Series B, 82(1), 2020 pp. 59-70.  publicat
Dan Razvan Popoviciu, Ticuta Negreanu-Pirjol, Ludmila Motelica, Bogdan Stefan Negreanu Pirjol – “Carotenoids, Flavonoids, Total Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Two Creeping Cotoneaster Species Fruits Extracts” – Rev. Chim., 71 (3), 2020, 136-142 publicat
Dan Razvan Popoviciu, Ticuta Negreanu-Pirjol, Ludmila Motelica, Bogdan Stefan Negreanu Pirjol – “Carotenoids, Flavonoids, Total Phenolic Compounds Content and Antioxidant Activity of Indigenous Pyracantha coccinea M. Roem. Fruits” – Rev. Chim., 71 (4), 2020, 258-266 publicat
Ludmila Motelica, Denisa Ficai, Ovidiu Cristian Oprea, Anton Ficai, Ecaterina Andronescu – “Smart Food Packaging Designed by Nanotechnological and Drug Delivery Approaches” – Coatings, 10(9), 806, 2020 publicat

Realizări până în prezent

În cadrul subproiectului P1 – Lib2Life- “Revitalizarea bibliotecilor şi a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate” s-au efectuat analize fizico-chimice nedistructive pe documente din secolele XVI-XIX aflate în posesia Bibliotecii Universității Centrale „Carol I” (125 de probe). Pe baza rezultatelor obținute, a fost creată o bază de date, cu posibilitatea de interogare și comparare între documente și analize. În acest fel, se pot investiga documente cu origine incertă și se poate face o identificare preliminară.

Până în acest moment în baza de date sunt introduse analizele pentru cele 125 documente din secolele XVI-XIX.

 Figura 1. Captura de ecran din baza de date cu prezentarea unor documente introduse (total în august 2020 = 125).

De asemenea, în cadrul acestui subproiect au fost dezvoltate noi metode de tratare a hârtiei afectate de diverși agenți patogeni, metode menite să obțină eliminarea ciupercilor și a mucegaiului, fără a deteriora suportul de hârtie sau înscrisurile.

Figura 2. Documente infestate cu fungi şi bacterii

Figura 3. Analize fizico-chimice nedistructive realizate pe probe de hârtie manuală (SEM, microscopie FTIR, analiza elementală EDX)

Până în acest moment au fost publicate 6 articole în reviste cotate ISI şi au fost depuse două cereri de brevet, fiind depasite livrabilele asumate în proiect. Ultimul articol publicat este în  revista Coatings (IF 2.436 – Q2). De asemenea alte două articole sunt în stadiu de finalizare și se lucrează la încă un brevet. Până la sfarsitul proiectului vor fi analizate și introduse în baza de date 160 documente. Intrucat în baza de date se pot oricand introduce noi documente, aceasta se poate îmbogăți chiar și după terminarea proiectului daca apar anumite documente care prezinta interes.